Prezentare generala

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI (INFLPR) detine in cadrul Laboratorului de Acceleratoare de Electroni (la nivelul anului 2020) doua acceleratoare liniare de electroni, ALID 7 (5.5 MeV) si ALIN 10 (6.23 MeV), care au fost desemnate pentru prima data ca fiind Instalatii de Interes National prin Hotărârea de Guvern nr. 400/4 aug. 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 186/ 6 aug. 1997 si reacreditate ca Instalatii si Obiective Speciale de Interes National (IOSIN) prin HG nr. 786/10 sept 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 690/ 22 sept 2014. Caracteristicile tehnice ale celor doua acceleratoare liniare sunt următoarele:

Acceleratorul liniar de electroni ALID – 7
Energia electronilor accelerați (EA): 5.5 MeV
Curentul de EA în impuls: 130 mA
Durata impulsului de EA, t =  3.75 ms
Frecvența de repetiție a impulsurilor de EA, fr = 50 Hz
Puterea medie de EA la 50 Hz: 134 W
Acceleratorul  liniar de electroni ALIN – 10
Energia electronilor accelerați (EA): 6.23 MeV
Curentul de EA in impuls: 75 mA
Durata impulsului deEA, t =  3.5 ms
Frecvența de repetiție a impulsurilor de EA, fr = 100Hz
Puterea medie de EA la 100 Hz: 164 W

Scroll to top